Проектът Младежки Информационно-Консултативен Център /МИКЦ/ - Заедно за младите в гр. Варна се ръководи от Национално Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“ клон Варна, финансиран по Националната програма за младежта (2016-2020) към Министерството на младежта и спорта и с подкрепата на Община Варна.

Период на проекта: От януари до декември 2017 година.

Какви са Нашите Цели:

-          Насърчаване на активна гражданска позиция

-          Засилване на младежкото участие и доброволчество

-          Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора

-          Участие във форми на неформалното образование

 

Обхват на проекта: Младежи от Област Варна.

Целева група:

- ученици /15 г. - 19 г./

- младежи и студенти до 29 годишна възраст.

Защо да се включа?

- Искам да получа нови знания и умения

- Искам да разработвам местни младежки политики

- Искам да бъда конкурентен на пазара на труда

- Искам да съм самостоятелен и да имам самочувствие

- Искам да общувам в различна социална среда

- Искам да развия предприемачески умения

- Искам да изразя моята гражданска позиция

- Искам да постигам успехи в моят град

МИКЦ – Заедно за младите предоставя следните услуги:

1. Информационни услуги – ежедневна информация в социалните мрежи и интернет сайта

2. Консултантски услуги по следните теми:  

-    Здравословен начин на живот;

-       Психологично здраве;

-       Кариерно ориентиране за младежи;

-       Компютърни системи и технологии;

-       Финансова грамотност

-       Човешки и граждански права;

-       Бизнес консултация.

3. Обучения по актуални теми

4. Свободна зона за всякакви инициативи.

Ние, целим да провокираме активността на младите хора към форми на гражданско участие и включване в инициативи, засягащи пряко младежите и тяхната бъдеща социална реализация.