Безплатен Форум

Безплатен Форум "Общуването в семейството. Ролята - родител"

Проектът Младежки Информационно-Консултативен Център /МИКЦ/ - Заедно за младите в гр. Варна се ръководи от Национално Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“ клон Варна, финансиран по Националната прогр...