Здравословен начин на живот във Варна

МИКЦ "Заедно за младите" към Национално Сдружение "Младежки Глас" клон Варна организира поредното безплатно обучение на тема: 10-те стъпки към здравословното хранене" с лектор Валентин Грандев.
За младите хора във Варна /// Винаги в покрепа на добрите идеи // Проектът Младежки Информационно-Консултативен Център /МИКЦ/ - Заедно за младите в гр. Варна се ръководи от Национално Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“ клон Варна, финансиран по Националната програма за младежта (2016-2020) към Министерството на младежта и спорта и с подкрепата на Община Варна #Варна #ЗаМладите