Семейството между миналото и бъдещето

'МИКЦ Заедно за младите" към Национално сдружение "Младежки Глас" клон Варна организира безплатно обучение на тема "Семейстовото между миналото и бъдещето" 

Подтема: Как да направим родово проучване?

Семейството е връзката между миналото и бъдещето. То е основна клетка на обществото. В него за първи път се сблъскваме с всичко - възпитание, традиции, щастие, любов. В него се поставят основите на това кои сме ние. 

В обучението ще наблегнем на следните въпроси:
- От къде да започнем родословното проучване?
- Къде да намерим източници?
- Къде да търсим информация?
- Кои може да ни помогне?
- Значимост на родословното дърво.
- Идеи за родословно дърво.
- Какво да очакваме?
Лектор: Паша Александрова. Тя се занимава по-сериозно с родословно проучване от 3 години. За тези години успява да намери всички източници за своя прапрадядо опълченеца Зиновй Дерменджиев, който представя на XIX Национална конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура”. Намира информация за рода си от 1780 г..
В обучението ще сподели нейния опит в родовото проучване.

Вход свободен.
Дата: 18.11.2017 г. от 14:30
Младежки дом, зала 17

Проектът Младежки Информационно-Консултативен Център /МИКЦ/ - Заедно за младите в гр. Варна се ръководи от Национално Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“ клон Варна, финансиран по Националната програма за младежта (2016-2020) към Министерството на младежта и спорта и с подкрепата на Община Варна.

facebook event