Живот с тийнейджър - предизвикателство и възможност

МИКЦ Заедно за младите" към Национално Сдружение "Младежки Глас" клон Варна организира безплатно обучение на тема: "Живот с тийнейджър - предизвикателство и възможност" с лектор Наталия Кърджалийска - психолог-консултант,
- Пубертетът е период на обратна връзка за това, какви родители сме и как възпитаваме децата си;
- Най-доброто време да започнат едни родители да се подготвят за пубертета на своето дете е десет години преди той да настъпи;
- Понякога, обаче, залисани в ежедневие, пубертетът на децата ни ни връхлита с бясна скорост, за която не сме подготвени. Приемането на този период с отворени обятия и съзнание е пожелателно като послание, но не винаги е лесно за изпълнение;
- Младите хора се стремят да се освободят от детските си връзки с родителите и да установят нови идентификационни модели с връстниците си, търсейки своята идентичност като завършени и самостоятелни индивиди.
- Помогнете на юношата в това приключение на търсене на себе си. Трансформацията от детството към света на възрастните е сложен и деликатен процес. Единственият начин, да посветите и подпомогнете децата си в новата им роля, е да извървите този път заедно, споделяйки предизвикателството и превръщайки го във възможност.

Водещ на тренинг-семинара: 
Наталия Кърджалийска – психолог консултант

Записване за участие: 
E- mail: mladezhkiglas.varna@gmail.com

Дата: 2.12.2017 г., 16:00 ч.
Място Младежки дом зала 17
Вход свободен.

Проектът Младежки Информационно-Консултативен Център /МИКЦ/ - Заедно за младите в гр. Варна се ръководи от Национално Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“ клон Варна, финансиран по Националната програма за младежта (2016-2020) към Министерството на младежта и спорта и с подкрепата на Община Варна.